Odstraňovanie fólií

Odstraňovanie polepov patrí medzi najnepríjemnejšie časti našej práce, no bez odstránenia starého polepu nie je možné aplikovať nový. Aj túto prácu vieme urobiť kvalitne.

V mnohých prípadoch nás kontaktujú zákazníci s už čiastočne odstráneným polepom. Tam sa zväčša presvedčia, že dať dole nálepku nie je až také jednoduché, ako sa môže zdať. Používame špeciálne prípravky a chémiu na odstraňovanie lepidla z nálepiek, samolepiek, solárnych a zrkadlových fólií.

Typ povrchu

Náš tím má bohaté skúsenosti s odstraňovaním fólií zo všetkých možných povrchov. Fólie odstraňujeme bežne z osobných áut, firemných vozidiel a firemných priestorov, najmä výkladov, skiel a iných plôch. Dbáme na to, aby po odstránení polepu a zvyškového lepidla ostal povrch čo možno najčistejší, bez máp a známok zásahu.

Faktory pri odstraňovaní fólií

Ako ťažko ide polep dole závisí od samotnej kvality použitých materiálov a času, ako dlho bol polep na danom povrchu. Na odstránenie polepov z lakovaných častí vozidiel používame najnovšie mechanické zariadenia a prostriedky, aké trh momentálne ponúka.

Pri odstraňovaní polepov z výkladov a iných firemných priestorov pracujeme aj vo výške a vieme zabezpečiť aj vysokozdvižnú plošinu.

Prečo sme v tom dobrí:

Okrem bohatých skúseností z praxe absolvujeme pravidelné školenia od výrobcov prostriedkov na odstraňovanie fólií a lepidla, aby sme túto nepríjemnú prácu zvládali čo najrýchlejšie a v čo najkratšom čase s najmenšími následkami a škodami na povrchoch.

Zvláštnu pozornosť venujeme lakovaným povrchom áut. Používame profesionálnu chémiu na odstraňovanie lepidla. Pri odstraňovaní fólií nesprávnym spôsobom môže dôjsť k poškodeniu laku. Náš tím vie odborne zhodnotiť, či k poškodeniu laku môže dôjsť, alebo nie.

Ako postupovať

Po záväznej objednávke si spoločne určíme termín a vozidlo príjmeme do našich pracovných priestorov.

V prípade vonkajších polepov skiel, okien a výkladov zhodnotíme okolnosti ako počasie, teplota a dostupnosť povrchov a určíme postup. Kontaktujte nás.