Solárne a zrkadlové fólie

Máme bohaté skúsenosti s aplikáciou solárnych a zrkadlových fólií.

Pracujeme so značkou 3M a Hanita.

Základné funkcie solárnych fólií

Zachovávajú prestup svetla do interiéru
Redukujú množstvo tepla prestupujúceho do interiéru
Zabraňujú ohrievaniu predmetov v interiéri
Zachovávajú pôvodný vzhľad architektúry
Majú dlhú životnosť

Aplikácia

Pri aplikácii solárnych a zrkadlových fólií musíme klásť najvyšší dôraz na dokonalé vyčistenie sklenených plôch a rámov. Preto čistenie a príprava pred aplikáciou trvajú približne rovnako dlho ako samotná aplikácia fólií. Fólie aplikujeme zo zeme, z rebríkov a lešenia, alebo z vysokozdvižnej plošiny.

Základné funkcie zrkadlových fólií

Zrkadlový efekt so zníženou reflektivitou z interiéru

Aplikujú sa zvonku

Z vnútornej strany sú farebne neutrálne

Z vonkajšej strany sú zrkadlové

Výhľad von ostáva pri zasvietenom svetle v interiéri zachovaný

Koľko stoja zrkadlové fólie?

Cena závisí od veľkosti celkovej plochy a od typu použitej zrkadlovej fólie.