Bezpečnostné fólie

Bezpečnostné fólie znižujú riziko roztrieštenia skla pri údere ostrým predmetom. Sklo sa síce rozbiť dá, no nerozsype sa na zem, keďže fólia ho drží pokope. Fóliu je veľmi ťažké pretrhnúť, rozrezať, či inak poškodiť.

Účel bezpečnostných fólií

Fungujú ako ochrana nielen pred vandalizmom, vlámaním, alebo poškodením poveternostnými podmienkami, ale aj v prípade nárazu predmetov zvnútra interiéru.
Zvyšuje sa tak bezpečnosť členov domácnosti.

Aplikácia bezpečnostných fólií

Aplikácia je náročná najmä z hľadiska prípravy povrchu. Preto tejto časti montáže venujeme zvláštnu pozornosť.
Čistenie povrchov a rámov zaberie až 50 % z celkového trvania montáže.
Dôležitá informácia: Bezpečnostné fólie sa aplikujú zvnútra interiéru.

Umiestnenie bezpečnostných fólií

Bezpečnostné fólie majú široké uplatnenie. Dajú sa aplikovať na stropné a strešné okná, čím sa zvyšuje bezpečnosť domu pri pokuse o vlámanie. Sú zvlášť vhodné na sklá vo frekventovaných vstupoch, kde hrozí rozbitie skla a zranenie črepinami, napríklad na školách, verejných budovách, obchodných priestoroch.

Certifikácia a normy

Všetky nami používané fólie majú certifikáciu, ktorú akceptujú aj poisťovne.

STN EN 12600 EN 356

Koľko stoja bezpečnostné fólie?

Cena sa odvíja od hrúbky použitej bezpečnostnej fólie.