ClickCease Odstraňovanie polepov – Firemná reklama Skip to content

Odstraňovanie polepov

Odstraňovanie polepov patrí medzi najnepríjemnejšie časti našej práce, no bez odstránenia starého polepu nie je možné aplikovať nový. Aj túto prácu vieme urobiť kvalitne.
V mnohých prípadoch nás kontaktujú zákazníci s už čiastočne odstráneným polepom. Tam sa zväčša presvedčia, že dať dole nálepku nie je až také jednoduché, ako sa môže zdať. Používame špeciálne prípravky a chémiu na odstraňovanie lepidla z nálepiek, samolepiek, solárnych a zrkadlových fólií.

Typ povrchu

Náš tím má bohaté skúsenosti s odstraňovaním fólií zo všetkých možných povrchov. Fólie odstraňujeme bežne z osobných áut, firemných vozidiel a firemných priestorov, najmä výkladov, skiel a iných plôch. Dbáme na to, aby po odstránení polepu a zvyškového lepidla ostal povrch čo možno najčistejší, bez máp a známok zásahu.

Faktory pri odstraňovaní fólií

Ako ťažko ide polep dole závisí od samotnej kvality použitých materiálov a času, ako dlho bol polep na danom povrchu. Na odstránenie polepov z lakovaných častí vozidiel používame najnovšie mechanické zariadenia a prostriedky, aké trh momentálne ponúka.

Pri odstraňovaní polepov z výkladov a iných firemných priestorov pracujeme aj vo výške a vieme zabezpečiť aj vysokozdvižnú plošinu.

Prečo sme v tom dobrí:

Okrem bohatých skúseností z praxe absolvujeme pravidelné školenia od výrobcov prostriedkov na odstraňovanie fólií a lepidla, aby sme túto nepríjemnú prácu zvládali čo najrýchlejšie a v čo najkratšom čase s najmenšími následkami a škodami na povrchoch.

Zvláštnu pozornosť venujeme lakovaným povrchom áut. Používame profesionálnu chémiu na odstraňovanie lepidla. Pri odstraňovaní fólií nesprávnym spôsobom môže dôjsť k poškodeniu laku. Náš tím vie odborne zhodnotiť, či k poškodeniu laku môže dôjsť, alebo nie.

Zrealizované odstraňovania fólií

Blesková cenová ponuka

priemerná doba odozvy 30 minút